Φωτογραφία της Ημέρας: «Φωνή απ’ την Θάλασσα»

φωνή-απ-την-θάλασσα

«Βγάζει η θάλασσα κρυφή φωνή —
φωνή που μπαίνει
μες στην καρδιά μας και την συγκινεί
και την ευφραίνει.»

Κ.Π. Καβάφης

The_Sea_

Φωτογραφία : Αδαμαντία Λαουμτζή