ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑμεΑΠεριβάλλον

ΕΥΔΑΠ: Δίπλα στις ευαίσθητες ομάδες και στην κοινωνία

ΕΥΔΑΠ: Δίπλα στις ευαίσθητες ομάδες και στην κοινωνία

 

Η ΕΥΔΑΠ, αναγνωρίζοντας την ευθύνη της για ενεργή συμβολή στην ενίσχυση της κοινωνίας, την περιβαλλοντική αφύπνιση των πολιτών και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής κουλτούρας συνεχίζει να αναπτύσσει προγράμματα και δράσεις για την ενίσχυση του κοινωνικού της αποτυπώματος.

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Μέσω της εφαρμοζόμενης Τιμολογιακής της Πολιτικής, και επωμιζόμενη η ίδια την απώλεια του εσόδου, η ΕΥΔΑΠ έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, πέρα των καθορισμένων από το σχετικό Κανονιστικό Πλαίσιο, σε αναγνώριση της ανάγκης υποστήριξης ευαίσθητων ομάδων. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

Για τη  διασφάλιση της υγείας των πολιτών επεμβαίνει:

 • ακόμη και σε περιοχές εκτός αρμοδιότητάς της.
 • σε περιπτώσεις έκτακτων φαινομένων με διάθεση εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού
 • με δωρεάν παροχή πόσιμου νερού (Δημοτικές Ενότητες Νέας Μάκρης και Ραφήνας)

Επιπλέον, το καλοκαίρι του 2022, κατά την εκδήλωση των πυρκαγιών σε περιοχές της Αττικής, προέβη σε έκτακτες δειγματοληψίες και πρόσθετες αναλύσεις, με συνεχή ενημέρωση προς τις αρμόδιες αρχές για τα αποτελέσματα.

Πέρα των παραπάνω, προέβη σε συστηματική παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών αναλύσεων στο νερό των πλοίων, με σκοπό την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο πλαίσιο της Συμπερίληψης, η ΕΥΔΑΠ παρέχει προσβασιμότητα στις υπηρεσίες μας μέσω του εταιρικού ιστοτόπου για άτομα με προβλήματα όρασης μέσω ειδικά σχεδιασμένων υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα επεξεργάζεται την δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με  προβλήματα ακοής (κωφών / βαρήκοων)  με εξ’ αποστάσεως διερμηνεία.

Επίσης, για την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης και ολικά τυφλούς, δημιούργησε μια σύντομη περίληψη της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε μορφή ομιλούντος εντύπου, διαθέσιμη στην εταιρική ιστοθέση.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ως Εταιρεία με κοινωνική ευαισθησία και έμπρακτη συνεισφορά στην ελληνική οικογένεια, η ΕΥΔΑΠ, με θεσμοθετημένες αποφάσεις του Δ.Σ. της, στηρίζει τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες παρέχοντας έκπτωση στους λογαριασμούς τους:

 • Έκτακτό Ειδικό Τιμολόγιο (ΕΕΤ) : Στους δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) του Ν. 4389/16, με όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο eydap.gr Το σύνολο των επωφελούμενων νοικοκυριών έως το τέλος του 2021 ήταν 5.449, ενώ το σύνολο επωφελούμενων νοικοκυριών έως το τέλος του 2022 ήταν 3.640, μείωση κατά 33,20%.
 • Εκπτώσεις σε Πολύτεκνες Οικογένειες: σύνολο παροχών πολύτεκνων οικογενειών έως το τέλος του 2022 ήταν  304, έναντι των 9.610 του 2021 παρουσιάζοντας ετήσια μείωση κατά 13,59%.
 • Υπερήλικες Πελάτες : Έως το τέλος του 2022, 572 νοικοκυριά υπερηλίκων επωφελούνταν συνολικά από τη σχετική έκπτωση, έναντι των 560 του 2021 παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση κατά 2,14%.

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Για τη διερεύνηση εξειδικευμένων θεμάτων ποιότητας νερού, η ΕΥΔΑΠ συχνά συνεργάζεται:

 • με ελληνικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα (ΕΚΠΑ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, κ.ά.), που βρίσκονται μεταξύ των πρωτοπόρων, πανευρωπαϊκά, στον τομέα τους
 • με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Περιφέρεια Αττικής και τους ενδιαφερόμενους Δήμους, για την ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου
 • με το τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) για τη συντήρηση εργαλείων ιστορικής σημασίας.

 

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΔΑΠ

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Πολιτικής Χορηγιών και με στόχο την προώθηση των αξιών της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, η ΕΥΔΑΠ στήριξε σημαντικές δράσεις σε  τομείς που συνδέονται άμεσα με την εταιρική της κουλτούρα και την αναπτυξιακή στρατηγική της.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Από το 2018 η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει Πολιτική Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου για τη διατήρηση του πολύτιμου ιστορικού αρχείου των έργων ύδρευσης-αποχέτευσης της Πρωτεύουσας. Το 2022 προχώρησε σε σειρά δράσεων για την ανάδειξή του όπως:

 • εταιρικό φωτογραφικό λεύκωμα «ΕΥΔΑΠ: Ένας αιώνας βιώσιμης ανάπτυξης»
 • δημιουργία της γεωμετρικής  γραμματοσειράς  HYDRO του ιστορικού αρχείου που είναι βασισμένη σε σχέδια και διαγράμματα της δεκαετίας του 1930
 • χορήγηση ιστορικού υλικού για ανάδειξή του

ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ

 • ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΥΔΑΠ : Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) η ΕΥΔΑΠ θεσμοθέτησε τη χορήγηση δύο υποτροφιών ετησίως για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τη διαχείριση του νερού. Οι προτάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχουν κατατεθεί και βρίσκονται στην φάση της αξιολόγησης από το ΙΚΥ.
 • Ολοκλήρωση Διαγωνισμού Ψηφιακής Καινοτομίας: ένας πρωτότυπος, ανοικτός διαγωνισμός τεχνολογικών καινοτομιών, που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο 2020 σε συνεργασία με το Δίκτυο Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ και το MIT Enterprise Forum Greeceμε συμμετέχοντες νεοφυείς εταιρείες, ομάδες επιστημόνων, ερευνητικά κέντρα πανεπιστημίων κ.λπ
 • Χρηματικά Βραβεία Αριστείας για τα επιτυχόντα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τέκνα εργαζομένων

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Συνεχής εμπλουτισμός των ψηφιακών υπηρεσιών μας, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος
 • Συνέχεια της δράσης «Μαζί θα κάνουμε το χαρτί οξυγόνο” σε συνεργασίας με την WE4ALL: για κάθε 5 έγχαρτους λογαριασμούς που καταργούνται φυτεύεται ένα δέντρο. Το 2022, 15.200 παροχές κατήργησαν για πρώτη φορά τον έγχαρτο λογαριασμό με παράλληλη εγγραφή τους στο e-bill.
 • Συμμετοχή εργαζομένων σε εθελοντική δράση δενδροφύτευσης 230 δέντρων στον Ασπρόπυργο, σε συνεργασία με τη We4All
 • Πιλοτική έναρξη του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος «Σπάμε το Φράγμα της Μηχανικής» για μαθητές Δημοτικού.
 • Καθαρισμός της παραλίας «Μαρίκες» με εθελοντική συμμετοχή εργαζομένων μέσω του προγράμματος PARALIES PROJECT, χρονικού διαστήματος 4 μηνών
 • Συμμετοχή στην πρωτοβουλία Γενιά 17 συντονίζοντας το όραμά της με αυτό του Στόχου 6 των Ηνωμένων Εθνών που αφορά στο Καθαρό Νερό και Αποχέτευση. O καλλιτέχνης STMTS δημιούργησε μια τοιχογραφία στην οδό Περικλέους 32, στην Αθήνα.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ΕΥΔΑΠ πραγματοποιεί με ιδιαίτερη επιτυχία εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς  σε θέματα αειφόρου διαχείρισης του νερού και προστασίας του περιβάλλοντος στις Μονάδα Επεξεργασίας Νερού στο Γαλάτσι, στο Φράγμα του Μαραθώνα, στη Μονάδα Επεξεργασίας Νερού στον Ασπρόπυργο, στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας.

Το 2022 τα προγράμματα παρακολούθησαν συνολικά 103 σχολεία, 8 Πανεπιστημιακές Μονάδες, το Διεθνές Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών, 10 Σύλλογοι, με το συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων να φτάνει τα 5731 άτομα.

 

Related posts

Δ. Παπανικολάου: Κάνεις δεν πεθαίνει από αυτισμό, αλλά μπορεί να πεθάνει από αποκλεισμό

Newsroom

Κέντρο Παγκόσμιας Παρακολούθησης Πυρκαγιών: Αλλάξτε τα δάση, ενισχύστε τη γεωργία

Υπεγράφη η εγκύκλιος για την διευκόλυνση των μετακινήσεων ΑμεΑ στην ακτοπλοΐα