ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Θεολογικά & εκκλησιαστικά θέματα

Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος: «Ἡ υγιής οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας»

Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος

Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος:  «Ἡ υγιής οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας»

 

Πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν, συμμετεῖχε στήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, 14ης Ἰανουαρίου 2024, τήν ὁποία ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

 

Κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας σέ κλῖμα ἐξόχως συγκινητικό, ἐτέλεσε τήν εἰς Διάκονον χειροτονία, τοῦ εὐλαβεστάτου νέου Νικολάου Σερέτη, υἱοῦ  τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Χρίστου Σερέτη, Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ἀποφοίτου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Πατρῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

 Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του πρό τῆς χειροτονίας τοῦ Διακόνου Νικολάου, ἀνεφέρθη μεταξύ τῶν ἂλλων,  στόν ρόλο τῆς οἰκογένειας γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν, λαβών ἀφορμή ἀπό τήν συγκινητική ἀναφορά τοῦ χειροτονηθέντος, στήν οἰκογένειά του καί στήν οἰκογένεια τῆς συζύγου του.

 Ἡ ὑγιής οἰκογένεια ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, εἶναι τό κύτταρο τῆς κοινωνίας καί μέσα ἀπό αὐτήν τήν οἰκογένεια, προέρχονται εὐκλεεῖς βλαστοί, δηλαδή, τά παιδιά, ὃπως ὁ χειροτονηθείς Διάκονος. Ἐπήνεσε στά πρόσωπα τῶν γονέων τοῦ Διακόνου καί τῆς Διακονίσσης, ὃλους τούς γονεῖς πού ἀγωνίζονται, μέσα σέ αὐτήν τήν κοινωνία καί ἐποχή, μέ πολλές δυσκολίες νά ἀναθρέψουν τά παιδιά τους.

 Γι’ αὐτό ἀγωνιζόμαστε, ἐτόνισε ὁ Ἱεράρχης, ὑπερασπιζόμενοι τήν ὑγιῆ οἰκογένεια καί ἀντιστεκόμεθα, σέ ὃ, τι ἒρχεται νά ἰσοπεδώσῃ τά πάντα, στήν χώρα μας, μέσα ἀπό νομοσχέδια πού ἑτοιμάζονται. Ὃλα αὐτά δυστυχῶς γίνονται  μέ στόχο, νά διαλυθῇ ἡ ρίζα τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, δηλαδή ἡ οἰκογένεια. Μᾶς κατηγοροῦν, ὡς ὁμοφοβικούς, ὃταν ἐκφράζομε τίς θέσεις μας καί τήν γνώμη μας καί ὃ,τι δήποτε ἂλλο, κάτι πού βεβαίως δέν ἰσχύει. Τό μόνο πού ἰσχύει εἶναι ἡ φλόγα τῆς καρδιᾶς μας καί ἡ ἀγάπη πού ἒχομε γιά τήν οἰκογένεια, γιά τά παιδιά μας , γιά τήν κοινωνία μας, γιά τήν πατρίδα μας.

 Ἀλήθεια, ἂν δέν ἀντισταθοῦμε, ἐσημείωσε μέ ἔμφαση ὁ Σεβασμιώτατος, τί λόγο θά δώσωμε στούς πατέρες μας, πού ἒφυγαν ἢδη ἀπό τόν κόσμο αὐτό; Τί λόγο θά δώσωμε στά παιδιά μας πού ζοῦν καί μεγαλώνουν σήμερα; Τί λόγο θά δώσωμε στούς ἐπιγενομένους;

          Ἐνθυμεῖσθε τί λέγει ὁ ποιητής, ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς;

          «Χρωστᾶμε σ’ ὃσους ἦρθαν, πέρασαν,

          Θά’ ρθοῦν καί θά περάσουν,

          Κριτές θά μᾶς δικάσουν,

          οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί…».

 Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στόν νέο Διάκονο, νά ζήσῃ ἐν εὐλογίαις πολλαῖς, μέ βαθειά πίστη στόν Θεό, μέ σεμνότητα καί προκοπή βίου καί πίστεως, προσφέροντας εἰς ἒτη πολλά πολύκαρπον καί καλλίκαρπον διακονίαν στήν Ἐκκλησία καί στήν κοινωνία.

 Σημειωτέον, ὃτι τήν Κυριακή 14.1.2024 ἑορτάσθη στήν ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ Πατρέως, Ἡγουμένου τῶν ἐν Ραϊθῷ ὑπό τῶν βαρβάρων ἀναιρεθέντων Ἀββάδων.

 Ἐπίσης, ἐτελέσθη ἱερό μνημόσυνο, ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κυροῦ Εὐσταθίου  Εὐσταθοπούλου τοῦ Πατρέως, ὁ ὁποῖος ὡς Ἀρχιμανδρίτης στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, ἒκανε γνωστό τόν Ὁσιομάρτυρα Παῦλο, ἱστόρησε τήν Εἰκόνα του καί ἐθεσμοθέτησε τόν ἑορτασμό του.

Related posts

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών: Αναβάλλεται η έλευση της ιεράς εικόνας «Άξιον Εστί»

Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος: Δεκαεννέα χρόνια στο πηδάλιο της Εκκλησίας Πατρών

Newsroom

Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος: ” Κύριε λυπήσου καί σῶσον τήν Πατρίδα μας”