ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Θεολογικά & εκκλησιαστικά θέματα

Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος: «…Ἂς μή τούς ἀφήσωμε νά διαλύσουν καί νά καταλύσουν τά πάντα…».

Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος: «…Ἂς μή τούς ἀφήσωμε νά διαλύσουν καί νά καταλύσουν τά πάντα…».

 

Ἀπό τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ὃπου ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀπευθυνόμενος στούς Ἐκπαιδευτικούς ὃλων τῶν βαθμίδων, τούς ἐκάλεσε σέ πανστρατιά γιά νά σώσωμε τά παιδιά μας, ἀπό τόν πνευματικό καί ἠθικό κατήφορο, ἀπό τήν ἀνομία καί ἁμαρτία καί τήν διαστροφή πού ἒρχονται, ἐπισήμως πλέον νά νομοθετηθούν μέσα ἀπό νομοσχέδια καί στήν Πατρίδα μας.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε μεταξύ τῶν ἂλλων:

…Δέν καλούμεθα, πλέον, νά μεταδώσωμε ἁπλές γνώσεις, κατά κόσμον πού κατήντησαν ἂχρηστες, χωρίς καί κατά Θεόν γνῶσιν καί σοφίαν, ἀλλά καλούμεθα ἀπό τήν ἐπιτακτική ἀνάγκη τῶν καιρῶν, ἀπό τό χρέος μας ἒναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων νά κατανοήσωμε ὃτι, διακυβεύεται τό κῦρος, ἡ ἀξία καί ἡ θεοείδεια τοῦ ἀνθρώπου καί βάναυσα καταστρατηγοῦνται τά δικαιώματα, πλέον, τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα δέν δύνανται, ἓνεκα τῆς ἀώρου βρεφικῆς ἡλικίας νά ἀντιδράσουν στίς ἐπιλογές κάποιων ἂλλων, γι’ αὐτά, οἱ ὁποῖες, θά τά ὁδηγήσουν μέ μαθηματικήν ἀκρίβεια στό βάραθρο τῆς καταστροφῆς…

…Καταστρατηγεῖται μέ θρασύτητα, μέ ἀνεξήγητη ἐμμονή καί ἀπίστευτη βιασύνη, ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ. Ἀπομειώνεται ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου,  γιά τήν ὁποίαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι θεόπνευστα ὁμιλοῦν καί ἀντιστέκονται στόν ἠθικό κατήφορο τῆς ἐποχῆς τους.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας λένε γιά τόν ἂνθρωπο.

«Ἂνθρωπος ἐστί τό περισπούδαστον τοῦ Θεοῦ ζῶον. Κἂν δοῦλος ἦ, οὐκ ἐστί μoι εὐκαταφρόνυτος… Κἂν εἶς ἢ ἂνθρωπος ἐστί, δι’ὃν οὐρανός ἐτανύσθη καί ἣλιος φαίνει καί σελήνη τρέχει καί ἀήρ ἐξεχύθη καί πηγαί βρύουσι καί θάλαττα ἡπλώθη καί προφῆται ἐπέμφθησαν καί νόμος ἐδόθη καί τί δεῖ πάντα λέγειν; δι’ ὃν ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ ἂνθρωπος ἐγένετο. Ὁ Δεσπότης μου ἐσφάγη καί τό αἷμα αὐτοῦ ἐξέχεεν ὑπέρ ἀνθρώπου» (ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ)

Ὁ δέ Ἃγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος σημειώνει γιά τόν ἂνθρωπο «…Μικτός ἐστί προσκυνητής, ἐπόπτης τῆς ὁρωμένης κτίσεως καί μύστης τῆς νοουμένης…ἐπίγειος καί οὐράνιος, πρόσκαιρος καί ἀθάνατος..»

Καί ὁ Μέγας Βασίλειος τονίζει: «…Ἐδημιουργήθη ὁ ἂνθρωπος κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ. Τό κατ’ εἰκόνα φύσει δέδοται ἡμῖν, τό δέ καθ’ ὁμοίωσιν ἐκ προαιρέσεως καί οἲκοθεν κατορθούμενον, ὓστερον διά τῆς ἀρίστης πολιτείας καί τῶν περί τά καλά πόνων…»

Καί ἐσυνέχισε ὁ Σεβασμιώτατος: …Ἑλᾶτε  ὃλοι νά ἀντισταθοῦμε. Ἂς μή τούς ἀφήσωμε νά διαλύσουν καί νά καταλύσουν τά πάντα. Θά λογοδοτήσωμε στό Θεό καί στήν ἱστορία γιά ὃ,τι πράξωμε καί γιά ὃ,τι δέν πράξωμε γιά τά παιδιά μας. Ἀρκετά ἀφεθήκαμε στήν ραστώνη καί τήν ἀπραξία. Τά πάντα ἂρχισαν πρό πολλοῦ νά γκρεμίζωνται. Εἶναι  γνωστή ἡ ἱστορία μέ τόν βάτραχο πού τόν ρίχνεις στό χλιαρό νερό καί σιγά-σιγά ζεματίζεται καί λέει καί εὐχαριστῶ. Ὂχι δέν εἶναι στήν στόφα τοῦ Ἓλληνα αὐτό…

…Ἐξίστανται οὐράνιες καί ἀνθρώπινες δυνάμεις, γιά τό πῶς ἀφήσαμε, νά καταστρέψουν τήν γλῶσσα μας, νά παραχαράξουν τήν ἱστορία μας, νά ἀλλοιώσουν τά ἢθη μας, νά ἀπεμπολίσουν τήν παράδοσή μας, νά νομοθετήσουν ἐναντίον τῆς ἠθικῆς.

Καί τώρα νά συνεχίζουν μέ τό τρομερότερο καί βδελυρότερο νομοσχέδιο, περί τοῦ «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τῆς, ὃπως τήν ὀνομάζουν, «τεκνοθεσίας» παιδιῶν ἀπό αὐτούς.

…Τά ὃπλα μας εἶναι εἰρηνικά. Εἶναι ἡ ἀγάπη μας γιά τήν Πατρίδα μας, γιά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, γιά τά παιδιά μας. Εἶναι ὁ λόγος μας, ἡ διαμαρτυρία μας, ἐκφραζομένη μέ ἀγανάκτηση γιά τόν ἡθικό κατήφορο τοῦ τόπου μας. Εἶναι τό χρέος μας, ἒναντι τῶν παιδιῶν μας, ἒναντι τοῦ μέλλοντος τῆς Πατρίδος μας. Τέλος εἶναι ἡ θερμή προσευχή μας γιά νά ἐπιτύχωμε τό ποθούμενο.

Τό κρῖμα θά εἶναι στό λαιμό ὃλων μας, ἐάν δέν ἀντιδράσωμε στόν κατήφορο καί στήν πνευματική καταστροφή πού ἐπιχειρεῖται στόν τόπο μας…»

 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος

Related posts

Γενέθλιος ημέρα για τον Παναγιώτατο Πατριάρχη του Γένους κ.κ. Βαρθολομαίο (VIDEO)

Νέα σελίδα ανοίγει στην ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ταυτότητες, εξωγήινοι, δηλητήρια και εκκλησία