ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Tag : #χριστιανικός

Ορθοδοξία

Σε λίγες ημέρες όλος ο χριστιανικός κόσμος θα υμνολογεί Τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»

Σε λίγες ημέρες όλος ο χριστιανικός κόσμος θα υμνολογεί:Τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» Σέ λίγες ἡμέρες θά ἑορτάσωμε...