ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Tag : #Μετάσταση

Άμπελος Κυρίου

Η Μετάσταση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (26 Σεπτεμβρίου)

Newsroom
Η Μετάσταση του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (26 Σεπτεμβρίου)   Απόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπηπημένε, ἐπιτάχυνον, ῥῦσαι λαὸν ἀναπολόγητον, δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει...